NOVICA


Odprt razpis MOV za spodbujanje podjetništva

 

Mestna občina Velenje je na spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 27, ki je izšel v petek, 2. junija 2017, objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2017.

Javni razpis bo odprt do 7. julija 2017, vsa razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (priložnosti/razpisi).

Na javni razpis za sofinanciranje podjetništva v Mestni občini Velenje se lahko prijavijo samostojni podjetniki, zadruge, mikro, mala in srednje velika podjetja, ki  imajo vsaj enega zaposlenega in so vključena v SAŠA inkubator, d. o. o., Velenje. V kolikor še niste naši člani, vas vabimo na uvodne razgovore in predstavitve podjetja, ki bodo potekali vsak petek v prostorih SAŠA inkubatorja (prosimo vas, da nam pišete na info@sasainkubator.si ).

Za javni razpis Mestna občina Velenje namenja 40.000 evrov in sicer za sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih podjetij. Višina sofinanciranja je do 80 % upravičenih stroškov. Najvišji možni znesek za sofinanciranje je 4.000,00 EUR, najnižji možni znesek za sofinanciranje je 500,00 EUR.

V razpisu so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev sredstev ter merila za vrednotenje projektov.

Prijavitelji morajo vloge oddati do 7. julija 2017 do 9. ure na naslov Mestna občina Velenje – vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

Avtor: Ana Anžej, 2.6.2017
 
 
Želiš prvi izvedeti kako se vključiti v SAŠA podjetniško sredino in dogajanje?
Hitro, prijavi se na Start:up Velenje e-mail listo!