NOVICA


Mikrokrediti na voljo tudi podjetjem s statusom socialnega podjetja v višini 4 milijonov evrov

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo danes objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Na ta način si bodo tovrstna podjetja v letu 2016 zagotovila ugodne vire financiranja za nemoteno in tekoče poslovanje.

Ukrep, ki je podprt s sredstvi Evropskega socialnega sklada, omogoča podjetjem s statusom socialnega podjetja, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih virov, enostaven dostop do finančnih sredstev. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav takoj e namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.  
 
Ukrep prispeva k ciljem vladnega strateškega projekta Spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije.

Postopek pridobitve mikrokredita za socialna podjetja je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki:
- nižjih zahtev po zavarovanju,
- nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),
- kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,
- ročnosti kredita do 60 mesecev,
- možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
- brez stroškov kredita.
Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa P7 sop 2016. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.
Avtor: Ana Anžej, 14.3.2016
 
 
Želiš prvi izvedeti kako se vključiti v SAŠA podjetniško sredino in dogajanje?
Hitro, prijavi se na Start:up Velenje e-mail listo!