NOVICA


Razpis za 100 pripravnikov s področja socialnega varstva

 
Obveščamo vas, da tečejo zadnji dnevi za prijavo na razpis za 100 pripravnikov s področja socialnega varstva.


V Uradnem listu list RS, št. 98/2015  dne 18. 12. 2015 je bil objavljen javni razpis "Spodbujanje pripravništev", ki je namenjen zaposlitvi 100 pripravnikov s področja socialnega varstva in ga izvaja Socialna zbornica Slovenije. Za izvedbo javnega razpisa oziroma za zaposlitev predvidoma 100 pripravnikov je namenjenih 1.676.443,00 evrov iz Evropskega socialnega sklada in proračuna RS. Gre za drugi javni razpis namenjen zaposlovanju mladih v okviru izvajanja evropske kohezijske politike 2014 – 2020.

Cilj javnega razpisa »Spodbujanje pripravništva« je izbrati projekte prijaviteljev, ki bodo skupno izvedli največ 100 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov.

Gre za mlade do vključno 29. leta starosti, ki so prvi iskalci zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o socialnem varstvu, in sicer za obdobje največ 12 mesecev.
Ključni namen je pridobivanje in krepitev njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki predstavlja zakonski pogoj za zaposlitev na področju socialnega varstva.
Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas opravljanja pripravništva z delodajalcem v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, praviloma za polni delovni čas.
Namen zaposlitve pripravnikov je tudi krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.


Rok za prijavo je: 15. januar 2016

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na:
http://www.szslo.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo/Dokumenti/Dokumenti_Razpisna%20dokumentacija_2015_ess_181215.pdf 
Avtor: Ana Anžej, 13.1.2016
 
 
Želiš prvi izvedeti kako se vključiti v SAŠA podjetniško sredino in dogajanje?
Hitro, prijavi se na Start:up Velenje e-mail listo!