NOVICA


Poslovni prostori v Standardu še na voljo

 
Ker na podlagi javnega razpisa z dne 29. 9. 2015 niso bili oddani v najem vsi prostori, Mestna občina Velenje javni razpis objavlja ponovno, odprt pa bo do oddaje vseh poslovnih prostorov v najem.

Namen tega razpisa je oddati poslovne prostore v objektu Standard v najem perspektivnim podjetjem, ki imajo potencial rasti in razvoja. Objekt predstavlja podporno infrastrukturo za razvoj podjetništva v mestni občini Velenje in širše v regiji, zato je cena najema temu prilagojena in skladna z Investicijskim programom za operacijo Podjetniški center Standard.
 

V Podjetniškem centru Standard, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe na Šaleški cesti 2a v Velenju, je tako na voljo še 9 poslovnih prostorov. Višina najemnine v prvem letu najema znaša evro na kvadratni meter na mesec. V primeru podaljšanja najemnega razmerja pa bo najemnina znašala 2 evra in v tretjem letu 3 evre na kvadratni meter na mesec (brez vključenega davka na dodano vrednost, v najemnino tudi niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški).

Več informacij o razpisni dokumentaciji lahko vsi zainteresirani ponudniki dobijo pri sodelavki Urada za razvoj in investicije Metki Špindler (telefonska številka: 03 8961 682, e-naslov: metka.spindler@velenje.si).

Ponudbe bomo sprejemali do zapolnitve prostorov na naslovu Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV PC STANDARD«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

 


Za najem prostorov je potrebna predhodna včlanitev v SAŠA inkubator

Ključni pogoj za najem prostorov je članstvo podjetja v SAŠA inkubatorju. Zato vsi zaineresirani za članstvo pošljite izpolnjeno vstopnico na elektronski naslov info@startupvelenje.si.

Na podlagi prejete vstopnice vas bomo kontaktirali in vas obvestili o terminu za razgovor s strokovno komisijo SAŠA inkubatorja.

Ekipa SAŠA inkubatorja vam bo na voljo za pomoč pri prijavi na razpis.
Avtor: Ana Anžej, 14.10.2015
 
 
Želiš prvi izvedeti kako se vključiti v SAŠA podjetniško sredino in dogajanje?
Hitro, prijavi se na Start:up Velenje e-mail listo!