NOVICA


Odprt Javni razpis kreditov in garancij za SME

Razvojna agencija Savinjske regije je  objavila  Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske grancijske sheme savinjske regije.
 
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega
gospodarstva, predvsem pa olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.
 
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani in na sedežu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.
 
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 15.05.2018.
 
V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RASR  na tel: 03/589 40 90 oz. na e-naslov: barbara.marzidovsek@rasr.si.


 
Avtor: Ana Anžej, 8.10.2015
 
 
Želiš prvi izvedeti kako se vključiti v SAŠA podjetniško sredino in dogajanje?
Hitro, prijavi se na Start:up Velenje e-mail listo!