Gospodarstvo v Mestni občini Velenje temelji na velikih poslovnih sistemih, kot sta Premogovnik Velenje in Skupina Gorenje. Seveda se seznam uspešnih podjetij tukaj še ne konča. Tu so še Esotech, Veplas, Plastika Skaza, ERICo in velika množica podjetnikov in obrtnikov. Vsi ti zagotavljajo delovna mesta in zaradi njih naša občina zaseda tretje mesto po kriteriju razvitosti mestnih občin.
 
V Velenju se zavedamo velikega pomena malih in srednje velikih podjetij. Vse več ljudi je samozaposlenih in projekcije kažejo, da se bo tovrsten način dela še povečeval. Nekateri so se za to odločili zaradi lastne želje po podjetništvu, druge je v to prisilila gospodarska kriza. Z različnimi ukrepi si v Mestni občini Velenje prizadevamo za razvoj in spodbujanje malega podjetništva. V preteklih letih smo z razpisi spodbujali investicije in odpiranje novih delovnih mest. S podobnimi spodbudami bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Letos smo tako ponovno zagnali delovanje SAŠA inkubatorja, ki je namenjen mladim podjetnikom. Ta bo v prihodnjem letu dobil tudi sodobne poslovne prostore in podjetniške programe, s katerimi bomo spodbujali razvoj novih inovativnih podjemov. Predvsem pa bomo poskrbeli za to, da bo mlada podjetniška energija imela najboljše pogoje za razvoj doma, v Velenju – mestu priložnosti.
 
V zadnjih letih so se v Velenju začele pojavljati različne iniciative po združevanju ljudi različnih profilov, ljudi z različnimi znanji. Na Mestni občini Velenje smo se z veseljem odzvali, saj si želimo, da bi tovrstna skupnost lahko zaživela in se razživela. S tem namenom smo vzpodbudili ponoven zagon in razširitev dejavnosti SAŠA inkubatorja, ki bo ŠTART UP skupnosti. Skupnost sestavljajo mladi z najrazličnejšimi znanji (oblikovalci, fotografi, programerji, arhitekti, umetniki, športniki …) in inkubator jim bo nudil vso potrebno podporo.
 
Velenje sicer že od nekdaj slovi kot zibelka uspešnih posameznikov, te pa želimo zadržati v lokalnem okolju in jim ponuditi tudi primerno urejene prostore. Z enotno »coworking« celico bo mesto pridobilo dodano vrednost, saj bomo s celico spodbudili oblikovanje lokalne kreativne skupnosti in povezovanje nadarjenih posameznikov v bolj učinkovite podjetniške skupine. V tesni povezavi s SAŠA inkubatorjem ta skupnost spodbuja zagon lokalnega gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest. 
 
Nastajajoča mlada podjetniška skupnost je uradno zaživela pod okriljem SAŠA inkubatorja v začasnih prostorih, še preden bodo urejeni prostori v pritličju Standarda. Njihove aktivnosti bodo širši javnosti približale proaktivni podjetniški način življenja in s tem zagotovile neprecenljiv komunikacijski kanal rastočemu inkubatorju.
 
Zahvaljujem se vsem mladim v velenjski start up skupnosti, ki ste soustvarjali ta prostor. Naj postane valilnica novih uspešnih podjetij – do naslednjega leta, ko bomo ustvarili še boljše pogoje za vašo rast in razvoj!
 
Bojan Kontič,
župan Mestne občine Velenje


 
   

Koledar

Vsi dogodki
 
Želiš prvi izvedeti kako se vključiti v SAŠA podjetniško sredino in dogajanje?
Hitro, prijavi se na Start:up Velenje e-mail listo!