OPIS DOGODKA


Prva Klinika odprtih podatkov za pametno mesto Velenje

26. julij 2017, ob 10:00 /Podjetniški center Standard
 
Mestna občina Velenje si zadnje leto s številnimi aktivnostmi prizadeva, da bi postala še bolj pametno mesto. Veliko priložnosti vidimo v povezovanju z drugimi evropskimi mesti, ki so različne platforme za pametna mesta že vpeljala. Ena od aktualnih priložnosti je vključitev v platformo Organicity, v katero so vabljena vsa evropska mesta, ki bodo izpeljala t.i. kliniko. Gre za pregled stanja odprtih (javnih) podatkov, možnost njihove uporabe in tudi kombinacije, ki bi olajšale iskanje rešitev za še kakovostnejše življenje in delo v mestu, hkrati pa bi ustvarjale nove poslovne priložnosti.

Organicity je eksperimentalna platforma za razvoj, prototipiranje in testiranje SmartCity rešitev in storitev. Partnerstvo treh mest: London, Santander in Aarhus, je v prejšnji razvojni perspektivi FP7 pridobilo sredstva EU za razvoj platforme Organicity. Del sredstev porabljajo tudi za financiranje eksperimentov — do 60 tisoč evrov. V letu 2017 projekt Organicity z namenom širjenja uöinkov in trajnosti projekta, ponuja implementacijo platforme tudi drugim mestom EU. ln to priložnost želimo v Velenju izkoristiti in Organicity platformo ponuditi vsem občankam in občanom. Orodja platforme  Organicity zajemajo organizacijska orodja, observatorij podatkov in orodja za eksperimente. Odprti podatki so ključnega pomena za učinkovito in uspešno delovanje platforme. Razpršenost odprtih podatkov v našem okolju nameravamo zgostiti v sodelovanju z vsemi ponudniki iz javnega sektorja, prav tako bomo pozvali tudi zainteresirano javnost ter privatni sektor. Portal odprtih podatkov Mestne občine Velenje bo zajemal interoperabilne odprte podatke in tako omogočal pregleden in učinkovit dostop za razvoj pametnih mestnih rešitev in storitev.


Prva naloga je torej pregled vseh odprtih podatkov, ki jih zbirate po posameznih organizacijah, zato ste vabljeni, da nam do petka, 21. julija 2017, na elektronska naslova: erik@pattern.city  ali karla.sitar@sasainkubator.si  posredujete kontaktne podatke osebe, ki se s tem področjem pri vas ukvarja. Hkrati vas prijazno vabimo na prvo delavnico znotraj klinike mesta, ki bo potekala v sredo, 26. julija 2017, od 1O. do 12. ure v Podjetniškem centru Standard.

 

Gre za Odprte podatke, ki so pravzaprav javni podatki, s ključno razliko v tem, da so na voljo vsem, venomer in se lahko prosto uporabljajo. Primer je portal OPSI, in primer podatkov na področju kulture, na državnem nivoju >> odprti podatki kultura.

Praksa je na državnem nivoju že kar urejena in prva klinika bo resen korak k takšnemu portalu MO Velenje.
Platforma Organicity, pa omogoča vsem deležnikom v mestu in širše, uporabo teh podatkov za razvoj 'pametnih' rešitev in storitev.

Za začetek je dobro, da pripravite sezname javnih podatkov s katerimi razpolagate in v kakšni obliki so.
Primer formata (*.html, *.xml, *.xls, *.pdf, *.json, *.rdf, *.csv, ...).

Vprašanja, ki si jih zastavljamo, na katera bomo skupaj iskali rešitve :

- Kje so podatki hranjeni?
- V kakšnem formatu so? 
- Kakšen je interval ažuriranja?
- Ali se podatki ažurirajo ročno ali avtomatsko?
- Kakšne težave imate pri zbiranju posameznih podatkov?
- Kakšne težave imate pri ažuriranju posameznih podatkov?
- Katere podatke javnega značaja imate še v analognih oblikah?
- Kako avtomatizirati procese zbiranja in deljenja podatkov?

V naslednjem mesecu in pol bomo izvedli štiri Klinike, v jeseni pa Hackathon za odprte mestne podatke.


Še nekaj dobrih praks na mestnem nivoju (London, Aarhus in Santander so Organicity) ::
Mestni portali:

https://data.amsterdam.nl/ (predlagam vkljucen samodejni google prevajalnik)

http://data.zagreb.hr/

https://data.jacksonms.gov/en/

https://www.odaa.dk/ (predlagam vkljucen samodejni google prevajalnik)
https://www.odaa.dk/dataset

http://datos.santander.es/ (predlagam vkljucen samodejni google prevajalnik)
http://datos.santander.es/data/

https://data.london.gov.uk/

http://dati.trentino.it/ (predlagam vkljucen samodejni google prevajalnik)
http://dati.trentino.it/dataset


SmartCity projekti za inspiracijo :

https://amsterdamsmartcity.com/projects (predlagam vkljucen samodejni google prevajalnik)
http://www.smartaarhus.eu/projects (predlagam vkljucen samodejni google prevajalnik)

Prijava na dogodek
Prijava
Dodaj v koledar: Google Calendar   |    iCal   |    vCal
 
Kontakt
 
Ana Anžej
SAŠA inkubator
T:
E: > pošlji email
Lokacija
http://www.mapsembed.com/sportscheck-gutschein/
 
 
 
Želiš prvi izvedeti kako se vključiti v SAŠA podjetniško sredino in dogajanje?
Hitro, prijavi se na Start:up Velenje e-mail listo!